Keresés a honlapon

Egyéni keresés


Mit nevezünk szerencsekőnek?

A születési köveket a hagyomány szerint szerencsekőként, bölcs döntések elősegítőjeként és védelmezőként használták.
Lehet, hogy Ön már tudja mi a születési köve, abban viszont nem mindenki ért egyet, hogy melyik állatövi jegyhez melyik kő tartozik.

Az egyes csillagjegyekhez nem csak egyetlen kő tartozhat, ráadásul az sem mindegy, hogyan, mikor használjuk a köveinket. Ettől függetlenül itt felsorolom a Bak szerencseköveinek egy részét és leírást adok arról, miben segítheti az adott kő, ha azt úgy kezeli, hogy az Ön érdekeit szolgálja.

Ne feledje! Nem elegendő, ha csak felteszünk egy nyakláncot vagy karkötőt a születési köveinkből és várjuk a csodát! A kristályokkal teendőink is vannak ahhoz, hogy azok valóban minket szolgáljanak!

Ha azt szeretné, hogy kövei valóban a szerencseköveivé váljanak és az ön céljait szolgálják, vegyen részt Kristálygyógyító képzésünk II. modulján IDE kattintva!


Szerencsekő, talizmán : BAK

BAK: December 22 – Január 20

Citrin: A citrin a Bakok érzelmeire van hatással. Segíti abban, hogy elfogadja önmagát és magabiztosan lépjen fel az élet bármely területén. Ez az élénk rezgésű kő felszínre hozza lelke árnyoldalait és segít ítélkezés nélkül elfogadni a negatív tulajdonságokat.
Feloldja a gátlásokat és spontaneitásra ösztönzi a Bak szülötteit.


Borostyán:

A borostyán hozzásegíti a Bakot a sikerhez, kiváltképpen az üzleti életben.

A borostyán jókedvre derít, viselje mindig, amikor hangulata szomorkás mert ragyogó energiái rengeteg életerőt és derűt kölcsönöznek a léleknek.
A borostyán egy erőteljes hatású anyag, mely magába szívja testéből a betegségeket és fokozza az immunrendszer működését.

Kalcedon:
A Bak szereti ellenőrzése alatt tartani az érzelmeit és nehezére esik beszélni az érzéseiről.
A kalcedon segíti az önelfogadásban és magabiztosságban. Finom energiája felszínre hozza lelke árnyoldalait és segít itélkezés nélkül elfogadni és változtatni saját negatív tulajdonságain.


A Bak és a harmónia

Gránát:
A Bak csillagjegy szülötte felelősségteljes ember, aki törekszik arra, hogy helyesen cselekedjen és embertársai hasznára váljon. Óvatos de tekintélyt parancsoló. Szereti az embereket és mindent megtenne értük, de szereti irányítani a környezetét.

A Bak csillagjegy szülötte egy biztos pont akire lehet támaszkodni, hűségesen kitart partnere mellett. Ezt a tulajdonságát erősíti a gránát viselése. A gránát erősíti a Bakban a vágyat, hogy megismerkedjen az élet spirituális oldalával. A gránát egy kis könnyedséget varázsol az életébe, revitalizáló kő és a helyzettől függően derűt vagy szenvedélyt kölcsönöz használójának.
Bevonzza életébe azt a szeretetet és odaadást, amit egy partnertől vár el.

Hegyikristály:
A hegyikristály ideálisan harmonizálja a Bak – energiák mélyebb rezdüléseit. Elvezeti a Bak csillagjegy szülöttét a magába tekintés és a meditáció rejtett képességéhez és segíti abban is, hogy megvalósítsa lényének legteljesebb tisztaságát és világosságát. Oldja a megkövesedett struktúrákat és hozzásegíti a Bak szülöttet, hogy maga is áttetsző kristállyá váljék, amely magába fogadja és szétsugározza a fény erejét.

Hematit:
A Bak jegy szülöttjének gondolkodásmódja kissé merevnek tűnik és összhangban van a társadalmi normákkal. A hematit egy vas tartalmú kő, melynek rezgése harmonizál a Bak jegy szigorú uralkodójával a Szaturnusszal.
A hematit nyitottabb gondolkodásra serkenti és vizsgálódásra bátorítja a Bak jegyűeket.


A BAK és a spirituális világ

Lazurit:
A bak jegy szülöttei ha megvalósították álmaikat, általában intenzíven foglalkozni kezdenek a spirituális világgal. A lazurit fokozza intuiciós képességüket, bölcs meglátásokat és útmutatásokat ad.

Obszidián:
A Bak jegy szülöttje saját belső hatalmának és tekintélyének elérésére törekszik és arra vágyik, hogy hiteles, valódi énjét tükröző életet élhessen.
Az obszidián segíti a jólétért tevékenykedni, energiája feloldja a gátlásokat és spontaneitásra ösztönöz.

Ónix:
Az ónix segíti a Bakot, hogy a gyakorlati élettől némileg elkanyarodva a lélek mélyén megtalálja azt, ami igazán lényeges. Erősíti fegyelmét és kitartását az úton, ugyanakkor enyhít kérlelhetetlen szigorán. A Bak csillagjegy komoly, szabályokat betartó és jó humorérzékkel megáldott állatövi jegy.
Születési köve az ónix, hozzásegíti ahhoz a rendszerességhez és hatalomhoz, amire vágyik.
Az ónix segíti abban, hogy irányíthassa életét, miközben erősíti önbizalmát is.
Támogatást nyújt a nehéz időszakokban, és segít összpontosítani energiáit mentális vagy lelki stresszhatás alatt.

Rodokrozit: A Bak vágyik az elismerésre és próbálja érzelmeit irányítani, de csak önmagát szeretve tud igazán segíteni Önmagán! Ezt könnyítik meg a rodokrozit lágy energiái.
Ha esetleg taszítja ez a kő akkor az azt jelenti, hogy valamit elnyom magában amivel szembesülnie kellene! A rodokrozit feloldja és eltávolítja ezt a problémát, mert nagy mértékben növeli az önbizalmát!


A Bak született vezető!

Jáspis:
A jáspis rezgései harmonizálnak a Bakok földies energiáival. A jáspis megerősíti a Bak csillagjegy szülöttét szerénységében, szilárdságában és türelmében. Ezzel egyidejűleg nyitottá teszi lelkét a teremtés sokrétűsége iránt, így esetleges megkérgesedése és egyoldalúsága esetén is hasznos segítség!

Holdkő:
A Bak jegy szülötteinek legnagyobb életfeladata, hogy a külvilág helyett végre maguk felé fordítsák figyelmüket. A hatalmi figurák túl nagy helyet foglalnak el az életükben, akár szülőkről, tanárokról, főnökről vagy bármilyen szabályozó hatalomról van szó. Eddig a szabályoknak és hatalomnak engedelmeskedve élt. Ezért a feladata, hogy megtalálja saját belső hangját és azt kövesse, hogy feloldódjanak élete szigorú szabályai.

A holdkő segíti abban, hogy felfedezze saját belső értékeit és elismerje Önmaga csodálatos voltát.

Füstkvarc:
A Bak jegyűek sokszor elszigeteltnek érzik magukat, úgy érezheti, hogy mások nem szeretik és hogy képtelen kifejezni érzelmeit. Sokszor elnyomja, vagy a csúcsra törve anyagi dolgokba vetítik ki lelki szükségleteiket, miközben mély lelki kapcsolatra vágynak. A füstkvarc segít leküzdeni azt az érzést, hogy nem tud megfelelni és önbizalmat sugall.
Legyőzi a búskomorságot és a mély kétségbeesést amire a Bak jegy szülötte olykor hajlamos.

Labradorit:

A labradorit egyhangú szürkeségéből felvillanó színek a Bak lényének fényességét tükrözik, amit általában konvencionális külső mögé rejt.
A labradorit segít megbarátkozni a kötelességeivel, a sorsával.

Rubin:
Született vezetői hajlamával és sikervágyával a ranglétra legmagasabb fokán érzi jól magát. Az energikus rubin erőt ad a sikerhez és a dinamikus irányításhoz, fejleszti vezetői készségeit.
A Bak jegy szülöttei nagyon vágynak a jólétre és a társadalmi rangra. A rubin bevonzza ezeket az életébe és nem engedi, hogy átvegyék az irányítást személyisége fölött.

A rubin lelkesedéssel és magabiztossággal tölti el, bevilágítja az útját.


Milyen ember a Bak jegy szülötte?

A BAK jegy szülötte céltudatos, kötelességtudó, dolgos, és állhatatos típus.

A hagyományokhoz, az adott struktúrákhoz vonzódik, nem szeret gyakran változtatni. Önfegyelme óriási, ahogy felelősségtudata is. Testileg és lelkileg is szívós alkat.

Egy kissé magának való, hajlamos a munkájába menekülni az érzelmei elől. Sokat ad mások, a "társadalom" véleményére. Gyakran nincs elég önbizalma. A szabályokat és a törvényeket mindig betartja, a kötelességet és a teljesítményt sokszor többre tartja mint az önmegvalósítást. Az idő, a tapasztalatok valódi bölccsé tehetik.

A Bak jegyet uraló hónap december 22/23-án kezdődik, és a Bak csillag-képről nyerte a nevét, mely az i.e. két évezredben adott otthont a Napnak. A magyar elnevezés nem pontos, a görög, illetve latin megjelölés (Aigokerosz, Capricornus) „kecskeszarvat viselőt” jelent, a csillagképet ugyanis egy elől kecske, hátul hal keveréklény testesítette meg.

A jele is a kecske–hal ábrázolásokból egyszerűsödött le: E „szörnyszülött” keletkezésének megint csak csillagászati-naptári oka lehetett.

A Bak jó 10 000 éve Egyenlítő alatti, tehát „alvilági vizekbe” érő csillagkép, az eget tanulmányozó ember is már ilyennek ismerhette meg. A mezopotámiai Éának, a föld, a vizek és a déli égbolt urának a jelképe volt. „Nedves közeg” egész környezete: szomszédja a Vízöntő, felette a Delfin, alatta a Déli Hal és a Flamingó (újkori nevén Daru).

Csillagmitológiája szerint viszont a Bak a halálból, halál-állapotból visszatérő isten jelképe, aki azért jelenik meg kecskegida képében, mert a mitologikus tudatra jellemző módon a hérosznak, istennek gyakran át kell esnie egy sajátos törzsfejlődésen, adott esetben úgy, hogy valamely hidegvérű állat képében tölti halotti, magzati létét, négylábúként születik e világra, ember alakban végzi el itteni feladatait, és madáralakban távozik a túlvilágra.


Egy kis mitológia

A BAK JEGY A FÖLD ELEMHEZ TARTOZIK, URALKODÓ BOLYGÓJA A SZATURNUSZ

Gaia, a Föld a káoszból származott.

Férfi nélkül hozta létre Uránuszt az eget, és Pontoszt, a tengert. Uránosztól ezután isteni titánokat szült, közöttük Kronoszt (Szaturnuszt) is.
Uránusz csúnyának találta újabb gyermekeit, ezért mindig visszatolta őket Gaia testébe, amikor azok meg akartak születni.

Kronosz ezért Gaia kérésére kasztrálta apját, és ő lett a világ ura, az idő és a sors istene. Hamarosan azonban ugyanolyan kegyetlen lett mint az apja, és sorra felfalta a gyermekeit. Felesége, Rea azonban megmentette egyik utódját, Zeuszt (Jupiter), aki ugyanúgy letaszította őt a trónról, mint ő apját.

Ez utal a Szaturnusz törvényére: azt kapjuk vissza, amit adtunk, tehát mindennek, ami történik velünk, a múltbeli cselekedetekben és döntésekben van a gyökere.

SZATURNUSZ JELENTÉSE A HOROSZKÓPBAN

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más.

Különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő - attól függően, hogy hol és mikor születünk.

A horoszkópban a Szaturnusz jelképezi a hivatást, elhivatottságot, a karriert, az egzisztenciát, a felelősségérzetet, a kötelességtudást, a lelkiismeretet, a céltudatosságot, az összpontosítást, a lényeglátást, a célra törekvést, a megszilárdulást, az alaposságot, a korlátozásokat, a gátlásokat, az akadályokat.

A szülött úgy érzi, hogy a Szaturnusz által jelzett életterületeken nehezen érhet el sikereket és súlyos akadályokkal kell megküzdenie. Ennek oka, hogy ezeket az életterületeket nagyon komolyan veszi, és feltétlenül tökéleteset akar elérni. Az akadályokat éppen a kudarctól való félelme váltja ki. Ha könnyedebben szemlélné a dolgokat és sikeresnek könyvelné el a nem egészen tökéletes eredményeit is, akkor megszűnne belső félelme és ezzel együtt a gátlások is.

Diszharmonikusan a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok gyengén, vagy gátoltan nyilvánulnak meg.

A szülött visszariad az akadályoktól és hajlamos túl hamar abbahagyni, amibe belekezd. Érzelmileg nagyon sebezhető, kevés az önbizalma. Nem képes fegyelmezni magát és figyelmét egy dologra összpontosítani. Lusta, álmodozó, nincs érzéke a realitáshoz. Emésztési zavarai lehetnek. Ilyenkor a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött merev, rideg, nehézkes, lassú, mogorva, bizalmatlan, makacs. Görcsösen ragaszkodik a véleményéhez. Túlságosan kritizáló. Búskomorságra hajlamos, bizalmatlan, fukar, kicsinyes. Munka-alkoholista, aki állandóan csak dolgozik, és másokat is hajt a munkára. Túlságosan célratörő, semmi más nem érdekli, csak a maga elé tűzött cél. Elhatározását bármi áron is keresztülviszi, nem törődik mások érzéseivel. Magas vérnyomásra, ízületi merevségre, meszesedésre, kőképződésre hajlamos. Mindkét eltorzult kifejeződés oka a szülött nem mindig tudatos belső félelemérzete, szorongása. Ezt az váltja ki, hogy nincs eléggé tudatában saját belső énjének.

Harmonikusan a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött kiegyensúlyozott, céltudatos, nyugodt, lelkiismeretes, kötelességtudó, megbízható, kitartó, határozott, szorgalmas, körültekintő, megfontolt, türelmes, szilárd, takarékos, szigorú de igazságos, mértékletes, szellemi beállítottságú. Nagyon jó a koncentráló készsége, a memóriája. Van érzéke a matematikához és mindenféle tudományos, rendszerező munkához.
HÍREK
❗️ Rendkívüli közlemény ❗️
2020.04.24.

A világban és országunkban
is zajló helyzet, a gyorsan
változó körülmények arra
késztetnek bennünket, hogy
átgondoljunk sok dolgot, és
amiben tudunk segítsünk.
A változásokra – bár nem könnyű
feladat – mindenképpen szeretnénk
pozitívan tekinteni, és nagyon
szeretnénk ezt a pozitivitást
Neked is átadni. ❤️

Éppen ezért
Kristályismeretek
tanfolyamunk 3 modulja,

valamint a
Virágterápiák tanfolyam,
és az
Önismereti tréning
ára átmenetileg
most csak
5.000 Ft
Bővebb információ
IDE KATTINTVA


Önismereti tréning

1 éves, online
Most csak
5.000 Ft
Ismerd meg önmagad!


Érdekelnek a kristályok,
ásványok?
Kérd
INGYENES útmutatónkat!

Kristályismeretek tanfolyam!

Intenzív online ( távképzés )
3 modul
Bővebb információ
IDE kattintvaOnline,
Virágok, virágesszenciák ismerete
Most csak
5.000 Ft


OLDALAJÁNLÓ

Ha szeretnéd tudni

melyek a szerencseköveid,
nézd meg új oldalunkat
IDE kattintva!
Az elhízás lelki okai
Biztos, hogy sokat eszik
aki túlsúlytól szenved?
Minden tünet a
"sértődött lélek"
jajkiáltása!
Olvass róla bővebben ITT!Ide kattintva
feliratkozhatsz hírlevelünkre!

Új írásainkról értesítést küldünkHa tetszik az oldal,
támogass minket egy lájkkal!

Vagy nyomd meg a + gombotKöszönjük!


Köszönjük látogatásod!Keresés a honlapon